část obce Buzdaře

Identifikace

ID31: 100926
ID32: 101753
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Buzdaře
část obce Filířovice

Nadřazená místa

obec Bílá Třemešná

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1734-1815), Hostivice 10, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!