část obce Šedobrovice

Identifikace

ICZUJ: 538299
KODCOB: 062529
ID31: 8510
ID32: 101720
GPS: JTSK (Y, X): 731858, 1063726
S-42 (Y, X): 3472236.692, 5531750.218
UTM (Y, X): 472124.4234, 5529397.4880
Šířka/Délka: 49° 54' 58.6993679100", 14° 36' 42.1697923300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŠEDOBROVICE viz Všedobrovice (Praha-východ)

Alternativní názvy

část obce Šedobrovice
část obce Šedobrovice
část obce Všedobrovice

Nadřazená místa

obec Kamenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1848-1889), Velké Popovice 20, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!