část obce Teptín

Identifikace

ICZUJ: 538299
KODCOB: 062502
ID31: 8509
ID32: 101694
GPS: JTSK (Y, X): 735520, 1066037
S-42 (Y, X): 3468902.019, 5528987.057
UTM (Y, X): 468791.1081, 5526635.4520
Šířka/Délka: 49° 53' 28.6765256000", 14° 33' 55.8278313300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Teptín
část obce Teptín
část obce Těptín

Nadřazená místa

obec Kamenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1871-1909), Kostelec u Křížků 31, matrika narozených
Matrika (1871-1909), Kostelec u Křížků 32, matrika narozených
Matrika (1778-1795), Kostelec u Křížků 18, matrika oddaných
Matrika (1880-1909), Kostelec u Křížků 33, matrika oddaných
Matrika (1880-1914), Kostelec u Křížků 34, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!