část obce Dařboř

Identifikace

ID31: 200839
ID32: 101690
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Dařboř
část obce Dařboš
část obce Dařbože (dvůr, Kotyška 185)
část obce Dažboř
část obce Zdařboř
část obce Zdažboř

Nadřazená místa

obec Řehenice

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1874-1891), Pyšely 18, matrika narozených
Matrika (1865-1909), Pyšely 19, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!