část obce Pišely

Identifikace

ICZUJ: 538680
KODCOB: 137057
ID31: 6860
ID32: 101665
GPS: JTSK (Y, X): 727781, 1068702
S-42 (Y, X): 3476920.411, 5527339.527
UTM (Y, X): 476806.2344, 5524988.5930
Šířka/Délka: 49° 52' 36.6652665600", 14° 40' 37.8891908000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Pišelí
část obce Pišely
část obce Pyšely

Nadřazená místa

obec Pyšely

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1865-1909), Pyšely 19, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!