část obce Přestavlky

Identifikace

ICZUJ: 530492
KODCOB: 135194
ID31: 6854
ID32: 101663
GPS: JTSK (Y, X): 723358, 1071962
S-42 (Y, X): 3481726.526, 5524675.295
UTM (Y, X): 481610.3926, 5522325.4460
Šířka/Délka: 49° 51' 11.0359105400", 14° 44' 39.0514951300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PŘESTAVLKY viz Přestavlky u Čerčan (Benešov)

Alternativní názvy

část obce Přestavlky
část obce Přestavlky u Čerčan

Nadřazená místa

obec Přestavlky u Čerčan

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1853-1910), Velké Popovice 23, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!