část obce Pětichvosty

Identifikace

ICZUJ: 529656
KODCOB: 147494
ID31: 8554
ID32: 101657
GPS: JTSK (Y, X): 725625, 1067916
S-42 (Y, X): 3478957.605, 5528396.448
UTM (Y, X): 478842.5998, 5526045.0840
Šířka/Délka: 49° 53' 11.1447816400", 14° 42' 19.7105755900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Pětihosty
část obce Pětichvosty
část obce Pětichvosty

Nadřazená místa

obec Pětihosty

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1857-1873), Pyšely 16, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!