část obce Repšice

Identifikace

ICZUJ: 538981
KODCOB: 179337
ID31: 8622
ID32: 101655
GPS: JTSK (Y, X): 731327, 1065239
S-42 (Y, X): 3472957.982, 5530317.936
UTM (Y, X): 472845.4189, 5527965.7900
Šířka/Délka: 49° 54' 12.4627464100", 14° 37' 18.6859978000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Repčice
část obce Repšice
část obce Řepčice
část obce Řepčín

Nadřazená místa

obec Velké Popovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1848-1889), Velké Popovice 20, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!