část obce Dnespek

Identifikace

ICZUJ: 530263
KODCOB: 103772
ID31: 6749
ID32: 101627
GPS: JTSK (Y, X): 729306, 1070458
S-42 (Y, X): 3475633.829, 5525401.738
UTM (Y, X): 475520.1772, 5523051.5940
Šířka/Délka: 49° 51' 33.7632455100", 14° 39' 33.8942587200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DNESPEK viz Nespeky (Benešov)

Alternativní názvy

část obce Dnespek
část obce Dnespeky
část obce Dnespeky
část obce Dnespeky
část obce Nespeky

Nadřazená místa

obec Nespeky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1857-1873), Pyšely 15, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!