část obce Kostelno-Střímelice

Identifikace

ICZUJ: 533718
KODCOB: 157686
ID31: 7515
ID32: 101578
GPS: JTSK (Y, X): 717930, 1065623
S-42 (Y, X): 3486294.466, 5531660.584
UTM (Y, X): 486176.4726, 5529307.8910
Šířka/Délka: 49° 54' 57.5628279400", 14° 48' 26.8197511500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hořejší S.
část obce Kostelní Střimelice
část obce Kostelno-Střímelice
část obce Střímelice
část obce Střimelice Hořejší
část obce Třmelice

Nadřazená místa

obec Stříbrná Skalice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1865-1877), Ondřejov 13, matrika narozených
Matrika (1878-1889), Ondřejov 14, matrika narozených
Matrika (1890-1906), Ondřejov 15, matrika narozených
Matrika (1869-1914), Ondřejov 16, matrika oddaných
Matrika (1869-1911), Ondřejov 17, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!