část obce Huntovice

Identifikace

ICZUJ: 599221
KODCOB: 027677
ID31: 8559
ID32: 101539
GPS: JTSK (Y, X): 732076, 1059204
S-42 (Y, X): 3471438.748, 5536207.096
UTM (Y, X): 471326.8035, 5533852.5510
Šířka/Délka: 49° 57' 22.8102780900", 14° 36' 0.9810837390"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Huntovice
část obce Huntovice
část obce Chomutovice

Nadřazená místa

obec Popovičky

Podřazená místa

část obce Chuntovice (Kotyška 430)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1855-1873), Popovičky 11, matrika narozených
Matrika (1873-1888), Popovičky 13, matrika narozených
Matrika (1889-1921), Popovičky 14, matrika narozených
Matrika (1873-1913), Popovičky 15, matrika oddaných
Matrika (1840-1888), Popovičky 12, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!