část obce Velké Horoušany

Identifikace

ICZUJ: 538221
KODCOB: 044806
ID31: 8489
ID32: 101525
GPS: JTSK (Y, X): 719888, 1043992
S-42 (Y, X): 3481569.905, 5552862.098
UTM (Y, X): 481453.8356, 5550500.7720
Šířka/Délka: 50° 6' 23.2898145800", 14° 44' 26.3198888100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Horauschan
část obce Horoušany
část obce Velké Horoušany
část obce Velké Horoušany
část obce Velké Horoušany

Nadřazená místa

obec Horoušany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1866-1913), Vyšehořovice 17, matrika narozených
Matrika (1868-1901), Vyšehořovice 21, matrika oddaných
Matrika (1879-1919), Úvaly 10, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!