část obce Horní Lomice

Identifikace

ICZUJ: 538426
KODCOB: 077224
ID31: 8523
ID32: 101521
GPS: JTSK (Y, X): 727294, 1064620
S-42 (Y, X): 3476878.272, 5531450.695
UTM (Y, X): 476764.1131, 5529098.0870
Šířka/Délka: 49° 54' 49.7192997400", 14° 40' 34.8891657100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HORNÍ LOMICE viz Horní Lomnice (Praha-východ)

Alternativní názvy

část obce Horní Lomice
část obce Horní Lomice
část obce Horní Lomnice

Nadřazená místa

obec Kunice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1848-1889), Velké Popovice 20, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!