část obce Dubina

Identifikace

ICZUJ: 538981
KODCOB: 179299
ID31: 8616
ID32: 101513
GPS: JTSK (Y, X): 729240, 1067153
S-42 (Y, X): 3475274.099, 5528688.122
UTM (Y, X): 475160.5937, 5526336.6390
Šířka/Délka: 49° 53' 20.0754862200", 14° 39' 15.1250687900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DUBINA viz Dubiny (Praha-východ)

Alternativní názvy

část obce Dubina
část obce Dubiny

Nadřazená místa

obec Velké Popovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1848-1889), Velké Popovice 20, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!