část obce Kaiserkuchel

Identifikace

ICZUJ: 538132
KODCOB: 019224
ID31: 8478
ID32: 101486
GPS: JTSK (Y, X): 715452, 1038353
S-42 (Y, X): 3485244.107, 5559025.366
UTM (Y, X): 485126.5409, 5556661.5310
Šířka/Délka: 50° 9' 43.1326648600", 14° 47' 30.3503305800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Císařská Kuchyně
část obce Kaiserkuchel

Nadřazená místa

obec Čelákovice

Podřazená místa

část obce Nauzov
část obce Nouzov, samota

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1821-1893), Čelákovice 31, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!