část obce Velké Babice

Identifikace

ICZUJ: 538043
KODCOB: 000604
ID31: 8466
ID32: 101464
GPS: JTSK (Y, X): 723094, 1054607
S-42 (Y, X): 3479755.701, 5541921.842
UTM (Y, X): 479640.3705, 5539564.9710
Šířka/Délka: 50° 0' 28.9979587700", 14° 42' 57.1179211400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VELKÉ BABICE viz Babice (Praha-východ)

Alternativní názvy

část obce Babice
část obce Babice Velké
část obce Velké Babice

Nadřazená místa

obec Babice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1857-1877), Mukařov 11, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1860-1888), Mukařov 12, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!