část obce Komorec

Identifikace

ID31: 200816
ID32: 101440
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Komorce (Kotyška str.598, PJSoft 49:56:20,14:53:36)
část obce Komorec

Nadřazená místa

obec Oplany

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1770-1784), Kostelec nad Černými Lesy 9, matrika narozených
Matrika oddaných (1770-1784), Kostelec nad Černými Lesy 9, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!