část obce Střímelice

Identifikace

ICZUJ: 533718
KODCOB: 157678
ID31: 7514
ID32: 101436
GPS: JTSK (Y, X): 717395, 1067251
S-42 (Y, X): 3487034.515, 5530114.775
UTM (Y, X): 486916.2204, 5527762.7110
Šířka/Délka: 49° 54' 7.5914949440", 14° 49' 4.1026656930"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hradecké Střimelice / Hradecké Střímelice
část obce Hrado-Střímelice
část obce Hradové Střimelice
část obce Střímelice
část obce Střimelice Dolejší

Nadřazená místa

obec Stříbrná Skalice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1731-1759), Stříbrná Skalice 1, matrika narozených
Matrika narozených (1759-1777), Stříbrná Skalice 2, matrika narozených
Matrika narozených (1778-1785), Stříbrná Skalice 3, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1790), Stříbrná Skalice 4, matrika narozených
Matrika oddaných (1731-1759), Stříbrná Skalice 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1759-1777), Stříbrná Skalice 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1778-1785), Stříbrná Skalice 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1784-1791), Stříbrná Skalice 4, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1731-1759), Stříbrná Skalice 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1759-1777), Stříbrná Skalice 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1778-1785), Stříbrná Skalice 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1791), Stříbrná Skalice 4, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!