část obce Fürbitz

Identifikace

ICZUJ: 541737
KODCOB: 045519
ID31: 9153
ID32: 101410
GPS: JTSK (Y, X): 804901, 1024928
S-42 (Y, X): 3394798.053, 5560836.583
UTM (Y, X): 394717.3120, 5558472.0040
Šířka/Délka: 50° 10' 8.7418457740", 13° 31' 32.6689853200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Fürbitz
část obce Fürwitz
část obce Fürwitz
část obce Vrbice

Nadřazená místa

obec Hořovičky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1859-1887), Děkov 8, matrika narozených
Matrika (1887-1902), Děkov 9, matrika narozených
Matrika (1902-1924), Děkov 12, matrika narozených
Matrika (1842-1884), Děkov 10, matrika oddaných
Matrika (1877-1928), Děkov 13, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!