část obce Wilkau

Identifikace

ICZUJ: 565181
KODCOB: 025453
ID31: 9145
ID32: 101409
GPS: JTSK (Y, X): 801765, 1023675
S-42 (Y, X): 3397747.594, 5562482.793
UTM (Y, X): 397665.6519, 5560117.5440
Šířka/Délka: 50° 11' 3.8634692380", 13° 33' 59.6519468900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Vlkov
část obce Wilkau
část obce Wilkau

Nadřazená místa

obec Děkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1859-1887), Děkov 8, matrika narozených
Matrika (1887-1902), Děkov 9, matrika narozených
Matrika (1902-1924), Děkov 12, matrika narozených
Matrika (1842-1884), Děkov 10, matrika oddaných
Matrika (1877-1928), Děkov 13, matrika oddaných
Matrika (1842-1891), Děkov 11, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!