část obce Buková

Identifikace

ICZUJ: 542563
KODCOB: 178250
ID31: 9264
ID32: 101404
GPS: JTSK (Y, X): 784331, 1043080
S-42 (Y, X): 3417536.326, 5545477.395
UTM (Y, X): 417446.3286, 5543119.0720
Šířka/Délka: 50° 2' 4.7167514960", 13° 50' 50.1101177700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Buková
část obce Grossbukowa
část obce Velká Buková

Nadřazená místa

obec Velká Buková

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1849-1919), Městečko 16, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!