část obce Fünfhunden

Identifikace

ICZUJ: 563293
KODCOB: 119563
ID31: 13607
ID32: 101347
GPS: JTSK (Y, X): 814783, 1006325
S-42 (Y, X): 3382603.365, 5578019.107
UTM (Y, X): 382527.5870, 5575647.5300
Šířka/Délka: 50° 19' 16.3588558100", 13° 20' 59.2690234600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Fünfhunden
část obce Pětipsy

Nadřazená místa

obec Pětipsy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1909-1921), Hořovičky 1, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!