část obce Woratschen

Identifikace

ICZUJ: 542202
KODCOB: 112071
ID31: 9214
ID32: 101336
GPS: JTSK (Y, X): 804205, 1031494
S-42 (Y, X): 3396332.960, 5554413.096
UTM (Y, X): 396251.5949, 5552051.1330
Šířka/Délka: 50° 6' 41.8892826800", 13° 32' 56.2776752500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Oráčov
část obce Voráčov
část obce Woratschen
část obce Worstschen

Nadřazená místa

obec Oráčov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1838-1887), Oráčov 19, matrika narozených
Matrika (1888-1913), Oráčov 25, matrika narozených
Matrika (1909-1921), Hořovičky 1, matrika narozených
Matrika (1862-1913), Oráčov 29, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!