část obce Volleschna

Identifikace

ICZUJ: 542199
KODCOB: 110205
ID31: 9212
ID32: 101335
GPS: JTSK (Y, X): 793533, 1031173
S-42 (Y, X): 3406877.378, 5556104.173
UTM (Y, X): 406791.7190, 5553741.5230
Šířka/Délka: 50° 7' 42.9006306500", 13° 41' 45.3316124700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Olešná
část obce Voleschna
část obce Volešná
část obce Volleschna

Nadřazená místa

obec Olešná

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1831-1853), Olešná 4, matrika narozených
Matrika (1784-1869), Olešná 5, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!