část obce Gross-Otschehau

Identifikace

ICZUJ: 566527
KODCOB: 108910
ID31: 14039
ID32: 101332
GPS: JTSK (Y, X): 809020, 1020985
S-42 (Y, X): 3390205.146, 5564218.054
UTM (Y, X): 390126.2748, 5561852.0970
Šířka/Délka: 50° 11' 55.1406673700", 13° 27' 37.8040652600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Gross-Otschehau
část obce Očihov

Nadřazená místa

obec Očihov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1909-1921), Hořovičky 1, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!