část obce Stadtl

Identifikace

ICZUJ: 542067
KODCOB: 093319
ID31: 9198
ID32: 101300
GPS: JTSK (Y, X): 782913, 1041479
S-42 (Y, X): 3418736.860, 5547247.793
UTM (Y, X): 418646.3733, 5544888.7490
Šířka/Délka: 50° 3' 2.5994674770", 13° 51' 49.0701696400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Městec
část obce Městečko
část obce Stadtl

Nadřazená místa

obec Městečko

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1784-1841), Městečko 2, matrika narozených
Matrika (1842-1867), Městečko 3, matrika narozených
Matrika (1785-1886), Křivoklát 10, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!