část obce Kleinbukowa

Identifikace

ICZUJ: 542563
KODCOB: 178241
ID31: 9263
ID32: 101297
GPS: JTSK (Y, X): 787418, 1042697
S-42 (Y, X): 3414425.126, 5545460.178
UTM (Y, X): 414336.3955, 5543101.8620
Šířka/Délka: 50° 2' 2.5778038280", 13° 48' 13.8261828700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Klein Bukowa
část obce Kleinbukowa
část obce Malá Buková

Nadřazená místa

obec Velká Buková

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1784-1896), Městečko 12, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!