část obce Kralowitz

Identifikace

ICZUJ: 559075
KODCOB: 406538
ID31: 12286
ID32: 101283
GPS: JTSK (Y, X): 810693, 1045099
S-42 (Y, X): 3391647.574, 5540083.274
UTM (Y, X): 391568.1176, 5537727.1450
Šířka/Délka: 49° 58' 55.2518088700", 13° 29' 15.1424237900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Kralovice
část obce Kralowitz

Nadřazená místa

obec Kralovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1785-1886), Křivoklát 10, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!