část obce Kalubitz

Identifikace

ICZUJ: 542563
KODCOB: 062316
ID31: 9262
ID32: 101267
GPS: JTSK (Y, X): 785698, 1041222
S-42 (Y, X): 3415941.422, 5547144.459
UTM (Y, X): 415852.0740, 5544785.4570
Šířka/Délka: 50° 2' 57.8565878600", 13° 49' 28.6691527000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Kalubice
část obce Kalubitz

Nadřazená místa

obec Velká Buková

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1784-1874), Městečko 9, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!