část obce Jechnitz

Identifikace

ICZUJ: 541834
KODCOB: 058696
ID31: 9168
ID32: 101265
GPS: JTSK (Y, X): 810062, 1032247
S-42 (Y, X): 3390620.073, 5552912.776
UTM (Y, X): 390541.0335, 5550551.4230
Šířka/Délka: 50° 5' 49.6576978100", 13° 28' 10.4045840600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Jechnitz
část obce Jechnitz
část obce Jesenice
část obce Jeschnitz
část obce Jeschnitz
část obce Jöchnitz

Nadřazená místa

obec Jesenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1886-1930), Jesenice 16, matrika narozených
Matrika (1909-1921), Hořovičky 1, matrika narozených
Matrika (1866-1912), Jesenice 17, matrika oddaných
Matrika (1855-1912), Jesenice 18, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!