část obce Hostokreje

Identifikace

ICZUJ: 542377
KODCOB: 045861
ID31: 9237
ID32: 101259
GPS: JTSK (Y, X): 796192, 1035643
S-42 (Y, X): 3404814.861, 5551328.350
UTM (Y, X): 404730.0429, 5548967.6430
Šířka/Délka: 50° 5' 7.1949832090", 13° 40' 5.8070199040"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HOSTOKREJE viz Hostokryje (Rakovník)

Alternativní názvy

část obce Hostokreje
část obce Hostokreje
část obce Hostokryje

Nadřazená místa

obec Senomaty

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1625-1663), Rakovník 1, matrika narozených
Matrika (1663-1691), Rakovník 2, matrika narozených
Matrika (1680-1751), Rakovník 3, matrika narozených
Matrika (1752-1785), Rakovník 3, matrika narozených
Matrika (1785-1840), Senomaty 1, matrika narozených
Matrika (1840-1894), Senomaty 14, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1641-1666), Rakovník 1, matrika oddaných
Matrika (1667-1689), Rakovník 2, matrika oddaných
Matrika (1785-1853), Senomaty 2, matrika oddaných
Matrika (1857-1883), Senomaty 15, matrika oddaných
Matrika (1661-1664), Rakovník 1, matrika zemřelých
Matrika (1665-1689), Rakovník 2, matrika zemřelých
Matrika (1785-1850), Senomaty 3, matrika zemřelých
Matrika (1851-1904), Senomaty 16, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!