část obce Lubau

Identifikace

ICZUJ: 566616
KODCOB: 123285
ID31: 14062
ID32: 101249
GPS: JTSK (Y, X): 812985, 1016942
S-42 (Y, X): 3385752.113, 5567718.606
UTM (Y, X): 385675.0539, 5565351.2240
Šířka/Délka: 50° 13' 45.3540399200", 13° 23' 49.5753573400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hlubany
část obce Lubau

Nadřazená místa

obec Podbořany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1909-1921), Hořovičky 1, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!