část obce Šebořice

Identifikace

ICZUJ: 530093
KODCOB: 187011
ID31: 6695
ID32: 101214
GPS: JTSK (Y, X): 696737, 1093165
S-42 (Y, X): 3510856.867, 5507071.263
UTM (Y, X): 510728.8722, 5504728.5830
Šířka/Délka: 49° 41' 41.9240941900", 15° 8' 55.5550318800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŠEBOŘICE viz Všebořice (Benešov)

Alternativní názvy

část obce Šebořice
část obce Všebořice

Nadřazená místa

obec Loket

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1685-1719), Dolní Kralovice 1, matrika narozených
Matrika (1720-1764), Dolní Kralovice 2, matrika narozených
Matrika (1765-1784), Dolní Kralovice 5, matrika narozených
Matrika (1765-1784), Dolní Kralovice 4, matrika narozených
Matrika (1784-1801), Dolní Kralovice 7, matrika narozených
Matrika (1801-1819), Dolní Kralovice 8, matrika narozených
Matrika (1819-1831), Dolní Kralovice 9, matrika narozených
Matrika (1832-1838), Dolní Kralovice 10, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1685-1719), Dolní Kralovice 1, matrika oddaných
Matrika (1720-1764), Dolní Kralovice 2, matrika oddaných
Matrika (1765-1784), Dolní Kralovice 5, matrika oddaných
Matrika (1765-1784), Dolní Kralovice 4, matrika oddaných
Matrika (1784-1801), Dolní Kralovice 12, matrika oddaných
Matrika (1801-1819), Dolní Kralovice 13, matrika oddaných
Matrika (1819-1831), Dolní Kralovice 14, matrika oddaných
Matrika (1832-1862), Dolní Kralovice 15, matrika oddaných
Matrika (1720-1764), Dolní Kralovice 2, matrika zemřelých
Matrika (1765-1784), Dolní Kralovice 5, matrika zemřelých
Matrika (1765-1784), Dolní Kralovice 4, matrika zemřelých
Matrika (1801-1819), Dolní Kralovice 18, matrika zemřelých
Matrika (1819-1831), Dolní Kralovice 19, matrika zemřelých
Mattrika (1832-1849), Dolní Kralovice 20, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!