část obce Psáry

Identifikace

ICZUJ: 530514
KODCOB: 136433
ID31: 6856
ID32: 101192
GPS: JTSK (Y, X): 709236, 1084739
S-42 (Y, X): 3497376.423, 5513820.022
UTM (Y, X): 497253.9177, 5511474.5940
Šířka/Délka: 49° 45' 20.6821883700", 14° 57' 42.7521364900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Psáry
část obce Psáře

Nadřazená místa

obec Psáře

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1654-1669), Zruč nad Sázavou 1, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!