část obce Arbelovice

Identifikace

ICZUJ: 530093
KODCOB: 102911
ID31: 6688
ID32: 101137
GPS: JTSK (Y, X): 700492, 1098201
S-42 (Y, X): 3507780.597, 5501593.503
UTM (Y, X): 507653.8550, 5499253.0540
Šířka/Délka: 49° 38' 44.7932226700", 15° 6' 21.6736222000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ARBELOVICE viz Alberovice (Benešov)

Alternativní názvy

část obce Alberovice
část obce Arbelovice

Nadřazená místa

obec Loket

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1681-1717), Křivsoudov 1, matrika narozených
Matrika (1718-1751), Křivsoudov 2, matrika narozených
Matrika (1752-1777), Křivsoudov 3, matrika narozených
Matrika (1778-1784), Křivsoudov 4, matrika narozených
Matrika (1784-1802), Křivsoudov 5, matrika narozených
Matrika (1802-1835), Křivsoudov 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1681-1717), Křivsoudov 1, matrika oddaných
Matrika (1718-1751), Křivsoudov 2, matrika oddaných
Matrika (1752-1777), Křivsoudov 3, matrika oddaných
Matrika (1778-1784), Křivsoudov 8, matrika oddaných
Matrika (1784-1830), Křivsoudov 9, matrika oddaných
Matrika (1681-1717), Křivsoudov 1, matrika zemřelých
Matrika (1718-1751), Křivsoudov 2, matrika zemřelých
Matrika (1752-1777), Křivsoudov 3, matrika zemřelých
Matrika (1778-1784), Křivsoudov 10, matrika zemřelých
Matrika (1784-1822), Křivsoudov 11, matrika zemřelých
Matrika (1823-1866), Křivsoudov 12, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!