část obce Studněves

Identifikace

ICZUJ: 551457
KODCOB: 158313
ID31: 7333
ID32: 101050
GPS: JTSK (Y, X): 767369, 1024223
S-42 (Y, X): 3431935.024, 5566362.574
UTM (Y, X): 431839.1619, 5563995.7490
Šířka/Délka: 50° 13' 27.1245653300", 14° 2' 40.0739367400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Studeněves
část obce Studněves
část obce Studňoves

Nadřazená místa

obec Studeněves

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1891-1901), Slaný 54, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!