část obce Muncifaj

Identifikace

ICZUJ: 532835
KODCOB: 150843
ID31: 7327
ID32: 101045
GPS: JTSK (Y, X): 768214, 1028111
S-42 (Y, X): 3431596.904, 5562397.588
UTM (Y, X): 431501.1799, 5560032.3760
Šířka/Délka: 50° 11' 18.6781630300", 14° 2' 25.5930138000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MUNCIFAJ viz Smečno (Kladno)

Alternativní názvy

část obce Muncifaj
část obce Smečno

Nadřazená místa

obec Smečno

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1856-1876), Smečno 43, matrika narozených
Matrika (1877-1897), Smečno 44, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1850-1883), Smečno 45, matrika oddaných
Matrika (1833-1874), Smečno 48, matrika zemřelých
Matrika (1869-1906), Slaný 55, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1875-1894), Smečno 49, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!