část obce Malý Páleček

Identifikace

ICZUJ: 532461
KODCOB: 117412
ID31: 7275
ID32: 101022
GPS: JTSK (Y, X): 767254, 1016512
S-42 (Y, X): 3431057.543, 5574025.528
UTM (Y, X): 430962.0384, 5571655.5830
Šířka/Délka: 50° 17' 34.7263168600", 14° 1' 50.7860509600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Malý Páleč
část obce Malý Páleček
část obce Páleček

Nadřazená místa

obec Klobuky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1864-1894), Zlonice 35, matrika narozených
Matrika (1864-1894), Zlonice 35, matrika oddaných
Matrika (1864-1895), Zlonice 35, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!