část obce Voslouchov

Identifikace

ICZUJ: 533157
KODCOB: 197548
ID31: 7375
ID32: 101018
GPS: JTSK (Y, X): 757261, 1022884
S-42 (Y, X): 3441788.373, 5568990.481
UTM (Y, X): 441688.4993, 5566622.5860
Šířka/Délka: 50° 14' 55.9577001100", 14° 10' 55.6352342400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Osluchov
část obce Voslochov
část obce Voslochov
část obce Voslouchov

Nadřazená místa

obec Žižice

Podřazená místa

část obce Barborka, mlýn (Kotyška str. 21)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1798-1846), Zvoleněves 33, matrika narozených
Matrika (1800-1865), Zvoleněves 33, matrika oddaných
Matrika (1799-1949), Zvoleněves 33, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!