část obce Lunkov

Identifikace

ICZUJ: 533157
KODCOB: 197521
ID31: 7374
ID32: 100990
GPS: JTSK (Y, X): 758716, 1022113
S-42 (Y, X): 3440246.110, 5569568.083
UTM (Y, X): 440146.8644, 5567199.9530
Šířka/Délka: 50° 15' 14.0941799500", 14° 9' 37.4726607000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LUNKOV viz Luníkov (Kladno)

Alternativní názvy

část obce Luníkov
část obce Lunkov

Nadřazená místa

obec Žižice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1835-1894), Hobšovice 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!