část obce Malá Kvíce

Identifikace

ICZUJ: 532819
KODCOB: 307165
ID31: 7319
ID32: 100980
GPS: JTSK (Y, X): 765266, 1025002
S-42 (Y, X): 3434121.059, 5565860.362
UTM (Y, X): 434024.3076, 5563493.7410
Šířka/Délka: 50° 13' 11.7652522800", 14° 4' 30.6521528400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MALÁ KVÍCE viz Kvíček (Kladno)

Alternativní názvy

část obce Kvíček
část obce Malá Kvíc
část obce Malá Kvíce

Nadřazená místa

obec Slaný

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1856-1891), Smečno 39, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1850-1891), Smečno 46, matrika oddaných
Matrika (1890-1904), Slaný 53, matrika oddaných
Matrika (1833-1874), Smečno 48, matrika zemřelých
Matrika (1869-1906), Slaný 55, matrika zemřelých
Matrika (1875-1894), Smečno 50, matrika zemřelých
Matrika (1891-1901), Slaný 54, matrika zemřelých
Matrika (1894-1898), Smečno 49, matrika zemřelých
Matrika (1899-1911), Smečno 56, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1784-1874), Smečno 51, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!