část obce Žďár

Identifikace

ICZUJ: 529761
KODCOB: 105341
ID31: 10092
ID32: 10092
GPS: JTSK (Y, X): 708159, 1141126
S-42 (Y, X): 3505698.723, 5458034.898
UTM (Y, X): 505572.8285, 5455712.1890
Šířka/Délka: 49° 15' 14.9500666200", 15° 4' 35.6943872500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŽĎÁR v r. 1869-1890 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1900-1950 obec v okr. Kamenice nad Lipou, v r. 1961-1992 část obce Nová Včelnice v okr. Jindřichův Hradec, od 1.1.1993 obec v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Žďár

Nadřazená místa

obec Žďár

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1787-1808), 5950, matrika narozených
Matrika (1808-1833), 5952, matrika narozených
Matrika (1826-1845), 5953, matrika narozených
Matrika (1846-1856), 5954, matrika narozených
Matrika (1857-1872), 5955, matrika narozených
Matrika (1873-1884), 5956, matrika narozených
Matrika (1884-1901), 5957, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1787-1833), 5958, matrika oddaných
Matrika (1833-1888), 5959, matrika oddaných
Matrika (1888-1927), 5960, matrika oddaných
Matrika (1913-1922), 8997, matrika oddaných
Matrika (1788-1827), 5961, matrika zemřelých
Matrika (1826-1845), 5953, matrika zemřelých
Matrika (1845-1872), 5962, matrika zemřelých
Matrika (1873-1896), 5963, matrika zemřelých
Matrika (1897-1931), 5964, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1787-1872), 5965, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!