část obce Welki Ptejrow

Identifikace

ICZUJ: 571938
KODCOB: 136654
ID31: 8247
ID32: 100899
GPS: JTSK (Y, X): 699507, 1001979
S-42 (Y, X): 3496379.365, 5597150.232
UTM (Y, X): 496257.2654, 5594770.8740
Šířka/Délka: 50° 30' 17.6172352700", 14° 56' 49.9966806400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Gross-Pt.
část obce Hrubo-Pteyrow
část obce Hrubý Ptejrov
část obce Hrubý Tejrov
část obce Magno Ptejrow
část obce Magno-Tsirov
část obce Ptýrov
část obce Rubý Ptejrov
část obce Tejrov Major
část obce Veliký Ptýrov
část obce Velký Ptejrov
část obce Velký Ptýrov
část obce villa Přestavlk
část obce Welki Ptejrow

Nadřazená místa

obec Ptýrov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1804-1903), Mnichovo Hradiště 29, matrika narozených
Matrika (1804-1904), Mnichovo Hradiště 29, matrika oddaných
Matrika (1804-1903), Mnichovo Hradiště 29, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!