část obce Hoškowice

Identifikace

ICZUJ: 536326
KODCOB: 097560
ID31: 8205
ID32: 100892
GPS: JTSK (Y, X): 695447, 999573
S-42 (Y, X): 3500096.328, 5600058.440
UTM (Y, X): 499972.7147, 5597677.8980
Šířka/Délka: 50° 31' 51.7772075900", 14° 59' 58.6140692400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hoschkowitz
část obce Hoschkowitz
část obce Hoškovice
část obce Hoškowice

Nadřazená místa

obec Mnichovo Hradiště

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1804-1903), Mnichovo Hradiště 24, matrika narozených
Matrika (1805-1903), Mnichovo Hradiště 24, matrika oddaných
Matrika (1804-1903), Mnichovo Hradiště 24, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!