část obce Žitnoves

Identifikace

ICZUJ: 536997
KODCOB: 196789
ID31: 8303
ID32: 100859
GPS: JTSK (Y, X): 697507, 1012694
S-42 (Y, X): 3499740.889, 5586781.064
UTM (Y, X): 499617.4202, 5584405.9270
Šířka/Délka: 50° 24' 42.0840738400", 14° 59' 40.6161168000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŽITNOVES viz Židněves (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Židněves
část obce Židnives
část obce Židnoves
část obce Žitněves
část obce Žitnoves
část obce Žitňoves

Nadřazená místa

obec Židněves

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1847-1885), Březno 29, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1884-1943), Březno 36, matrika oddaných
Matrika (1907-1938), Březno 37, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!