část obce Žitněves

Identifikace

ICZUJ: 536997
KODCOB: 196789
ID31: 8303
ID32: 100858
GPS: JTSK (Y, X): 697507, 1012694
S-42 (Y, X): 3499740.889, 5586781.064
UTM (Y, X): 499617.4202, 5584405.9270
Šířka/Délka: 50° 24' 42.0840738400", 14° 59' 40.6161168000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Židněves
část obce Židnives
část obce Židnoves
část obce Žitněves
část obce Žitňoves
část obce Žitnoves

Nadřazená místa

obec Židněves

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1884-1943), Březno 36, matrika oddaných
Matrika (1907-1938), Březno 37, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!