část obce Žebice, statek

Identifikace

ICZUJ: 535508
KODCOB: 007471
ID31: 8078
ID32: 100856
GPS: JTSK (Y, X): 717356, 1009933
S-42 (Y, X): 3479700.620, 5586966.595
UTM (Y, X): 479585.3106, 5584591.3830
Šířka/Délka: 50° 24' 46.8116958400", 14° 42' 45.6349199200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Sebitz
část obce Zebitz
část obce Žebice
část obce Žebice, dvůr u Kluk
část obce Žebice, statek

Nadřazená místa

obec Boreč

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1881-1900), ev. Kovanec 6, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!