část obce Volfířov

Identifikace

ICZUJ: 547441
KODCOB: 184926
ID31: 10085
ID32: 10085
GPS: JTSK (Y, X): 688977, 1160065
S-42 (Y, X): 3527158.747, 5441718.885
UTM (Y, X): 527024.1126, 5439402.8210
Šířka/Délka: 49° 6' 24.7543408300", 15° 22' 12.9547569400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VOLFÍŘOV v r. 1869-1950 obec v okr. Dačice, od r. 1961 obec v okr. Jindřichův Hradec

Alternativní názvy

část obce Volfířov
část obce Wolfiř

Nadřazená místa

obec Volfířov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!