část obce samota u Sychrova

Identifikace

ID31: 200458
ID32: 100848
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hrubá Zásadka
část obce samota u Sychrova
část obce Zásadka

Nadřazená místa

část obce Sichrov
část obce Sichrov bei Münchengratz
část obce Sichrov bei Munchengratz
část obce Sichrow
část obce Sychrov
část obce Sychrow
část obce Zichrov

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1804-1903), Mnichovo Hradiště 31, matrika narozených
Matrika (1804-1903), Mnichovo Hradiště 31, matrika oddaných
Matrika (1804-1903), Mnichovo Hradiště 26, matrika zemřelých
Matrika (1804-1903), Mnichovo Hradiště 31, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!