část obce Malá Zásadka

Identifikace

ICZUJ: 535516
KODCOB: 008311
ID31: 8082
ID32: 100846
GPS: JTSK (Y, X): 693895, 1001639
S-42 (Y, X): 3501901.174, 5598209.154
UTM (Y, X): 501776.8256, 5595829.3650
Šířka/Délka: 50° 30' 51.9200122500", 15° 1' 30.2203207000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MALÁ ZÁSADKA viz Zásadka (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Malá Zásadka
část obce Zásadka

Nadřazená místa

obec Boseň

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1872-1900), Boseň 20, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1872-1900), Boseň 22, matrika oddaných
Matrika (1901-1926), Boseň 24, matrika oddaných
Matrika (1872-1900), Boseň 23, matrika zemřelých
Matrika (1901-1917), Boseň 25, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!